Rotterdam

Wat is een kinderpsychiater?

 


De kinderpsychiater is een arts die gespecialiseerd is in de diagnose en behandeling van stoornissen van denken, voelen en/of gedrag van kinderen, adolescenten en hun familie. Een kinderpsychiater werkt vanuit zijn of haar medische achtergrond en kan onder eigen medische verantwoordelijkheid gespecialiseerde zorg verlenen.

Wat doet een kinderpsychiater?

De kinderpsychiater maakt bij het werken met pati├źnten gebruik van zijn of haar kennis van biologische, psychologische en sociale factoren. In eerste instantie wordt een uitgebreid diagnostisch onderzoek uitgevoerd naar de klachten met aandacht voor de fysieke-, genetische-, cognitieve- en sociale componenten die mee kunnen spelen. Hierbij kan de hulp van andere disciplines worden ingeroepen, bijvoorbeeld voor het doen van psycho-diagnostisch onderzoek. De kinder- en jeugdpsychiater stelt een diagnose en maakt een behandelplan die vervolgens met patient en familie worden besproken. Psycho-educatie, dat wil zeggen uitleg over de bevindingen en verklaring van de geadviseerde aanpak, is een belangrijke stap richting behandeling.

Een geïntegreerde aanpak kan psychotherapie bevatten, individueel, in groep of met familie; medicatie; en/of consultatie bij andere artsen of begeleiders van school, de jeugdrechtsketen en andere maatschappelijke organisaties. Daarnaast zal de kinderpsychiater optreden als pleitbezorger voor de belangen van de kinderen en adolescenten.